Konvensjonsmyntene 1875 -1924
Først i 1875 gikk Norge med Danmark og Sverige i den skandinaviske myntunionen.

Diverse (0)
Middelalder (0)
1/2 skilling (9)
1 skilling (17)
2 skilling (34)
3 skilling (3)
4 skilling (6)
8 skilling (3)
12 skilling (5)
1/8 sp.d. (0)
16 skilling(1 mark) (1)
24 skilling (2)
1/4 speciedaler (0)
1/3 Speciedaler (1)
2 Mark (4)
1/2 speciedaler (1)
2/3 Sp.d. (0)
4 Mark (1)
1 speciedaler (4)