Norges første medalje
Artikkel av Tore Trosdal

Utenlandske medaljer (2)
Norske medaljer (1)
17. mai-medaljer (3)
Ordener og dekorasjonsmedaljer (3)
Olympiske medaljer (4)