Norges første medalje
Artikkel av Tore Trosdal

Utenlandske medaljer (0)
Norske medaljer (1)
17. mai-medaljer (2)
Ordener og dekorasjonsmedaljer (4)
Olympiske medaljer (4)