Særskillemyntene fra 1924
Etter utbruddet av den første verdenskrig oppsto det snart en kursforskjell mellom den svenske kronen og den norske og danske.

Okkupasjonsmyntene 1941-45
Fra 1941 og 43 ble det preget 1-, 2-, og 5 ører i jern og 10-, 25-, og 50 ører i sink.

Jernmyntene 1917 til 1921
Under den første verdenskrig forsvant kobbermyntene ut av landet.

Jubileumsmynt (19)
5 krone Sandhill (5)
Den nye myntrekken (5)
20 kroner blistercover (14)
Øvrige spesialforpakninger (0)
Oslo International Coin Show (4)