Du finner varekurven nedest på siden.

Auksjoner som er i gang

Alle objekter er nøye vurdert og beskrevet etter vårt beste skjønn. Reklamasjonsrett i 14 dager. Alle reklamasjoner må rettes innen denne frist, hvorpå retur ikke kan påregnes. Se våre betingelser på vår hjemmeside. http://www.numisma.no .Objektene leveres mot postoppkrav til nye/ukjente kunder. Faste kunder mottar sendingene pr. giro. Postens portosatser kommer i tillegg. Objektene kan også hentes i vår sentrumsbutikk i Oslo. FOR SPØRSMÅL: 2233 1949

26293: Hoved-auksjon (kun på Nett) fredag 26.10.2018 [Norge før 1874]
Diverse norske mynter før og etter 1874.
Avsluttes: 26/10-2018 17:30

26298: Hoved-auksjon (sal og Nett) lørdag 27.10.2018 [Norge før 1874]
Diverse norske og utenlandske mynter på sal-auksjon lørdagen 27. oktober 2018.
Avsluttes: 27/10-2018 11:00

26237: Norske sedler 1917-1984 [Norge]
Diverse norske sedler. SNSK 10 øre og 5 krone, 1 kroner 1917-1950, 2 kroner 1918-1950, 5 kroner 1934-1963 & 10 kroner 1981-1984
Avsluttes: 02/11-2018 17:05

26314: Minnemedaljer & -mynter i sølv, samt en kinesisk gullmynt [Gullmynter]
Diverse norske og utenlandske minnemedaljer og -mynter, samt en kinesisk gullmynt.
Avsluttes: 02/11-2018 17:37

26310: Norske sedler 1- til 1000 kroner 1917-2015 [Norge]
Diverse sedler 1 kroner til 1000 kroner, samt SNSK 5- & 10 kroner.
Avsluttes: 09/11-2018 17:05

26324: Norske pengesedler 1942-1982 [Norge]
Diverse Norske sedler, 1-, 5-, 50-, 100- & 500 kroner, samt et par utenlandske seddel lotter & norske mynter, 1- & 2 kroner 1915
Avsluttes: 16/11-2018 17:05

26325: Norske og utenlandske medaljer [Medaljer]
Diverse medaljer fra Norge og utland.
Avsluttes: 16/11-2018 17:25