Du finner varekurven nedest på siden.

Auksjoner som er i gang

Alle objekter er nøye vurdert og beskrevet etter vårt beste skjønn. Reklamasjonsrett i 14 dager. Alle reklamasjoner må rettes innen denne frist, hvorpå retur ikke kan påregnes. Se våre betingelser på vår hjemmeside. http://www.numisma.no .Objektene leveres mot postoppkrav til nye/ukjente kunder. Faste kunder mottar sendingene pr. giro. Postens portosatser kommer i tillegg. Objektene kan også hentes i vår sentrumsbutikk i Oslo. FOR SPØRSMÅL: 2233 1949

22047: Norske pengesedler [Norge]
10 til 1000 kroner.
Avsluttes: 03/03-2017 17:05

22045: Norske 1 skillinger, mfl, 1658-1843. (W) [Norge før 1874]
Avsluttes: 03/03-2017 17:34

22044: Samling mynter 1868-1915.(W) [Norge fra 1874]
Avsluttes: 03/03-2017 17:40

22050: Samling mynter 1885-1967. (Q) [Norge fra 1874]
Avsluttes: 03/03-2017 17:50

22049: Norske 2 skillinger 1647-1810. (W) [Norge før 1874]
Avsluttes: 03/03-2017 17:57

22058: Norske mynter 1912-2005. (Q) [Norge fra 1874]
Avsluttes: 03/03-2017 18:15

22046: Samling 2 skillinger 1647-1842. [Norge før 1874]
Avsluttes: 10/03-2017 17:00

22061: Stor samling minnemynter 1906-2014. [Minnemynter]
Avsluttes: 10/03-2017 17:40

22048: Samling 2 skillinger 1647-1843 (W) [Norge før 1874]
Avsluttes: 17/03-2017 17:05