Du finner varekurven nedest på siden.

Auksjoner som er i gang

Alle objekter er nøye vurdert og beskrevet etter vårt beste skjønn. Reklamasjonsrett i 14 dager. Alle reklamasjoner må rettes innen denne frist, hvorpå retur ikke kan påregnes. Se våre betingelser på vår hjemmeside. http://www.numisma.no .Objektene leveres mot postoppkrav til nye/ukjente kunder. Faste kunder mottar sendingene pr. giro. Postens portosatser kommer i tillegg. Objektene kan også hentes i vår sentrumsbutikk i Oslo. FOR SPØRSMÅL: 2233 1949

26995: Norske sedler 1 - 100 kroner 1917-1985 5/5 [Norge]
Diverse norske sedler.
Avsluttes: 30/10-2020 17:05

27020: Samling myntsett i kassett (F) [sett, ruller og lots]
Avsluttes: 30/10-2020 17:40

27024: Myntsett mv. (F) [sett, ruller og lots]
Avsluttes: 30/10-2020 17:50

27011: Numismas Hoved-auksjon fredag (Nett) 6/11 2020 [Norge før 1874]
Diverse norske mynter før og etter 1874 og norske sedler.
Avsluttes: 06/11-2020 17:30

27013: Numismas Hoved-auksjon lørdag (sal & Nett) 7/11 2020 [Norge før 1874]
Diverse norske mynter før og etter 1874, utenlandske mynter i gull og sølv og norske og noen få utenlandske sedler.
Avsluttes: 07/11-2020 11:00

27023: Norske 4 marker 1671-1699, dansk 1 spd 1628 + Galster medalje. [Norge før 1874]
Avsluttes: 13/11-2020 17:00

27022: Myntsett og blisterpakninger mv. (F) [sett, ruller og lots]
Avsluttes: 13/11-2020 17:05

27018: Myntlotter i album (F) [sett, ruller og lots]
Avsluttes: 13/11-2020 17:20

27003: Norske sedler 10 kroner 1954-1973 [Norge]
Avsluttes: 20/11-2020 17:05

27030: Norge 1/2 og 1 skillinger 1779-1870 [Norge før 1874]
1/2 skillinger 1839-1867 og 1 skillinger 1779-1870.
Avsluttes: 20/11-2020 18:30