Du finner varekurven nedest på siden.
Hoved-auksjon 2020 - 35 års jubileums-auksjon
Vi avholder vår årlige sal-auksjon den 7. november på Nedre Løkka i Thorvald Meyers gate 89, ved gamle Schous bryggeri i Oslo

I år som sist år avholder vi auksjonen i lokalene til Nedre Løkka bar, andre etasje. Thorvald Meyers gate 89, 0550 Oslo. Lørdags-auksjonen starter kl. 11:00 (-18). Fredags-auksjonen starter kl. 17:30.

På auksjonene blir det tilsammen ca. 800 objekter, med en rekke godbiter.

Fredag kjører vi kun over nett og lørdag topper vi med de beste objektene, som går live i sal mot nett.

Auksjonskataloger, for både fredagen og lørdagen finner du i venstre marg på vår hjemmeside, i begynnelsen av oktober.Trikker og busser stopper kort vei fra lokalet ved Schous plass.

Vi har åpent for mottak av objekter til 20. september. Har du godt egnete enkeltobjekter eller samlinger av mynter, sedler eller andre passende objekter, kan du ta kontakt med oss på telefon 22 33 19 49 eller epost mail@numisma.no.Tilbake