Du finner varekurven nedest på siden.
Gradering av mynter
Gradering av mynter er viktig, men ikke alltid like enkelt å få oversikt over. Å gradere mynter riktig krever mye erfaring, og det er viktig med kunnskap om hvordan de ulike myntene ble laget. Her er en kort guide på gradering av norske mynter.Det er mange som lurer på hvorfor to tilsynelatende like mynter kan ha en veldig ulik pris. Svaret er ofte at myntene er i svært ulik kvalitet. I tabellen ovenfor finner du norske kvalitetsgrader med beskrivelser. Bildet er hentet fra Handlerkatalog norske mynter 2016Vi får ofte spørsmål om norske mynter gradert av amerikanske selskaper. Disse myntene ligger i plastkassetter, kalt slabs. Slabs er utbredt i det amerikanske myntmarkedet, men er ikke utbredt i andre land. Hverken i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike eller andre europeiske land er det utbredt å handle med mynter i slabs. Oftest er det bare en merkostnad samlere betaler for myntene sine.

Numisma Mynthandel selger noen ganger mynter som ligger i slabs, men vi setter gjerne en norsk grad i tillegg til den amerikanske graderingen. De amerikanske gradene kan ikke direkte oversettes til norske grader, og tabellen ovenfor er bare en guide. Ofte dukker norske 20-kroner i gull opp i slabs med graden MS66, men de oppnår sjeldent noe annet enn en norsk 01 eller 0/01-grad. Årsaken er at amerikanerne godtar flere hakk i overflaten (bagmarks) på gull enn de gjør på sølvmynter. For å gi en korrekt gradering er det derfor nødvendig å ha god kunnskap om norske mynter og det norske myntmarkedet. Slabs kan være en sovepute for mindre erfarne samlere og handlere.

PCGS og NGC er de eneste graderingsselskapene som holder en jevn kvalitet. Likevel gjør de feil, slik som å gi toppgrader til nypreg av eldre mynter - uten at det merkes på holderen. I noen tilfeller har de også slabbet falske mynter, og det hender at merkelappen til en mynt blir forvekslet med merkelappen til en annen.

Store innleveringer til graderingsselskapene fører også til at mynter får en bedre grad enn om de hadde vært levert inn enkeltvis. Det er også tilfeller der mynter blir sendt inn igjen og igjen til de når en ønsket gradering. Alt dette er lett å finne på nettet gjennom Google.com. Det er derfor all grunn til å undersøke nøye hver enkelt slabbet mynt, og ikke bare se på graden som står trykket på merkelappen.

Det er sjeldent store forskjeller i graderingen mellom de store norske handlerne. Mynthandlere ser mye norske mynter, og har lært seg gradering gjennom lange erfaring og et kritisk blikk. Det samme gjelder erfarne samlere, som vurderer myntene uavhengig av handlere. Det er oftest konsensus om gradering mellom erfarne samlere og handlere. Dersom du er i tvil om mynten du har i en slab holder en god gradering, så spør en erfaren handler eller samler. Numisma Mynthandel gjør slike vurderinger over disk uten noen kostnad.