Du finner varekurven nedest på siden.
Informasjon om GDPR og databehandleravtalen.
Hva er GDPR?
GDPR (The General Data Protection Regulation) er den nye europeiske forordningen for personvern som trer i kraft i 2018, og dette medfører nye regler for personvern i Norge. Alle norske virksomheter får nye plikter knyttet til rutinene rundt hvordan de håndterer personopplysninger.

Numisma Mynthandel AS som databehandler.
GDPR krever at alle datasystem har en databehandleravtale. Numisma Mynthandel AS leverer en én-til-mange-tjeneste siden vi ikke har mulighet til å overholde individuelle databehandleravtaler med hver enkelt kunde. Numisma Mynthandel vil derfor lage én databehandleravtale som gjelder for tjenester på numisma.no og auction.no og alle brukerne som benytter tjenestene. Numisma Mynthandel AS vil sikre at denne databehandleravtalen, våre plikter og brukernes rettigheter og er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Den nye avtalen, som vil vises i løsningen, må signeres elektronisk av kontoens kontoadministrator når vi har de nødvendige brikkene på plass. Samtidig lager vi nå nye funksjoner i løsningen som vil hjelpe alle kunder med å overholde kravene som pålegges dere som behandlingsansvarlige.

Hva innebærer dette for deg som er kunde av Numisma Mynthandel AS?
Våre kunder vil motta informasjon om personvern i våre systemer og signere databehandleravtalen. Numisma Mynthandel AS plikter å opplyse om hvordan vi behandler personopplysninger, hva slags personopplysninger som lagres hos oss og hvor lenge disse personopplysningene lagres. Samtidig må du som kunde overholde kravene som pålegges deg som behandlingsansvarlig. Dette vil Numisma Mynthandel AS hjelpe deg med.

Hva må Numisma Mynthandel AS gjøre?
Numisma Mynthandel AS plikter å gi kundene kortfattet, tydelig informasjon som er lett tilgjengelig. Informasjonen skal inneholde: kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige i Numisma Mynthandel AS. kontaktdetaljer til et eventuelt personvernombud. hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene. hva slags personopplysninger som behandles. grunnlaget for behandlingen av personopplysninger, som f.eks. samtykke. hvem personopplysningene eventuelt skal utleveres til. hvor lenge opplysningene skal oppbevares. om det forekommer automatiske avgjørelser, som f.eks. profilering.

Hvor lagrer Numisma Mynthandel AS data?
I Norge lagres data hos Basefarm.

Når er databehandleravtalen på plass i Numisma Mynthandel AS?
Vi jobber nå med å få ferdig alt av funksjonalitet knyttet til GDPR. Alt vil være på plass før GDPR trer i kraft i 2018. Vil 2FA komme i forbindelse med GDPR? 2FA er ikke et krav, men en anbefaling i forhold til risikoanalyse av systemene der data lagres. Scandinavian Auction Systems anses som et trygt system, men vi vil på sikt se på å også implementere 2FA.

Kan jeg få dokumentasjon fra Numisma Mynthandel AS?
Ja, det kan man, men normalt vil man kun behøve en databehandleravtale. Vi vil ved skriftlige henvendelser sende ut dokumentasjon til dem som har krav på å se dette, men vi vil av sikkerhetsmessige årsaker kontrollere at personen er berettiget til å motta det vi sender. Vi bygger videre på en god internkultur rundt sikkerhet og personvern. Numisma Mynthandel AS har alltid hatt klare interne og eksterne regler forbundet med sikkerhet og bruk av personopplysninger. Vi er i en bransje der omdømme betyr svært mye, og derfor har vi alltid hatt fokus på dette.