Du finner varekurven nedest på siden.
Enestående mulighet: Jefimok med norske aner
Mynten du alltid har ønsket deg er en russisk jefimok med norske aner. En slik mynt er nå til salgs hos Numisma Mynthandel i Oslo. det er første gang på 14 år en slik mynt er til salgs i Norge. Mynten har alt du kan forlange: Størrelse, historie og sjeldenhet. Det er en perfekt kombinasjon for en mynt nå og i fremtiden.

Jefimoker er spennende og sjeldne mynter. Bakgrunnen for disse myntene var at den russiske tsaren Alexei Michailovich (1645-1676) forsøke å berike statskassen gjennom en reform av myntvesenet. På midten av 1600-tallet hadde ikke russerne tradisjon for å preget store sølvmynter, og de myntene er preget var små sølvkopeker. Det gikk 100 kopek på en rubel, men rubelen fantes bare på papiret som en regnskapspenge. Men handelen på 1600-tallet krevde større sølvmynter for å fungere effektivt, og dette forsøkte man å bøte med å overstemple utenlandske mynter. Disse ble kalt jefimoker.

Denne jefimoken er laget av en norsk speciedaler fra 1634, preget i Christiania under kong Christian IV. Det er kjent ett annet eksemplar fra dette årstallet, og den ligger i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København. Det er en uhyre sjelden mynt.

Ordet jefimok kom fra det polske ordet på joachimsthalere; joachimik. Joachimsthalere var navnet på stor sølvmynter preget i Joachimsthal i dagens Tsjekkia. Nesten alle store sølvmynter på denne tiden fikk tilnavnet, men de ble snart forkortet til bare thaler. Senere ble det til daler og dollar, begge kjente begreper på gode penger den dag i dag. Jefimoker er altså godt plassert i verdens mynthistorie.

Jefimoker var gyldige betalingsmidler fra 1655 til 1659. Russiske myndigheter kjøpte utenlandske daler-mynter til 50 og 48 kopek stykket. De gjorde ikke mye mer med dem enn å stemple dem med to stempler; ett med St. Georg og dragen og ett med årstallet 1655. Dette var god business da myntene ble satt i omløp med en verdi på 64 kopek. Utlendinger fikk ikke lov til å betale med utenlandske mynter, men måtte bruke russiske mynter i all handel. Hele systemet ble gjort avleggs etter noen få år. Bevarte regnskaper forteller at det ble laget om lag 800 000 jefimoker.

Norske mynter spilte ingen hovedrolle i dette dramaet. Det finnes ikke mange jefimoker med norske aner i dagens marked. Den fremste russiske eksperten publiserte i 1988 en liste på 19 norske jefimoker, og bare fire av disse var i privat eie. Da en norsk mynthandler solgte et jefimok for 146 250 kroner i 1994 regnet man med at det var 21 kjente norske jefimoker. Siden den gang har det dukket opp dette og et par eksemplarer til, etter det vi kjenner til. Vi snakker om en mynttype det finnes svært få av tilgjengelig for samlere, kanskje bare syv stykker i privat eie. Med bare noen få unntak er alle jefimoker med norske aner i norske eller utenlandske museer, og ingen av dem kommer ut på markedet.

Denne jefimoken laget av en norsk speciedaler er altså til salgs hos Numisma Mynthandel AS i Oslo. Det er flere aktører som tilbyr analyser av sjeldenhet på norske mynter. Vi kan formidle kontakt dersom dette er ønsket av kunden. Prisen på jefimoken oppgis bare ved forespørsel.

Tilbake