Du finner varekurven nedest på siden.
Hebreermark
«Fromhet styrker Rigene», sa kong Christian Kvart (1588-1648), eller «Regna Firmat Pietas», som det het på latin. Mottoet ble ofte forkortet til RFP, noe vittige tunger raskt oversatte til «Riget Fattes Penge». Ja, Christian IV manglet penger.

Da svenskene angrep i 1643 ble pengenøden akutt. Kongen pantsatte til og med sin egen krone, og mange sølvgjenstander ble smeltet ned for å finansiere krigen. Kongen grep også direkte inn i myntvesenet, og bestemte at nye mynter skulle ha innskriften «Justus Jehova Judex», nemlig at «Herren er en rettferdig dommer». Det var hans melding til svenskene etter deres angrep på Danmark. Jehova ble skrevet med hebraiske bokstaver, og dermed fikk myntene tilnavnet Hebreermynter. Myntene ble forøvrig preget i en svakere legering enn ellers, og selv om en 2 mark skulle tilsvare 32 skilling, så ble den etter kongens død nedskrevet til 28 skilling.

Krigen påvirket også Norge. Stattholder Hannibal Schested mobiliserte en hær på 10 000 soldater. Akershus festning ble også styrket, og det ble anlagt byggearbeider der. Riksarkivet er i besittelse av et regnskap som viser at 120 kvinner og menn jobbet med å flytte murstein fra innkomne skip opp til festningen. Det var tungt arbeid som tok syv dager. Både kvinner og menn fikk 10 skilling i dagslønn. I løpet av syv dager ble det altså to stk 2-marker og seks skilling.

Det er vel noe usikkert om de fikk utbetalt i Hebreermynter, da disse først ble utmyntet i Christiania fra mai 1644.

Krigslykken var imidlertid ikke hverken på kong Christian IVs eller Hannibal Schedsteds side, og svenskene seiret og tok med seg store deler av det dansk-norske riket. Vi sitter igjen med noen spennende mynter.

Tilbake