Du finner varekurven nedest på siden.
Sal-auksjon høsten 2018
Vi avholder vår årlige sal-auksjon høsten 2018. Tid og sted bestemmes senere.

Numisma Mynthandel AS vil avholde sin sal-auksjon høsten 2018. Tid og sted er ikke bestemt ennå, men vi forventer at den avholdes i slutten av oktober.

Vi har åpnet for mottak av objekter. Har du godt egnete enkeltobjekter eller samlinger av mynter, sedler eller andre passende objekter kan du ta kontakt med oss på telefon 22 33 19 49 eller epost mail@numisma.no.

Tilbake