Du finner varekurven nedest på siden.
Hoved-auksjon 2018
Vi avholdt vår årlige sal-auksjon høsten 2018. Auksjonen ble avholdt lørdagen den 27. oktober, kl. 11:00-18:00 i annen etasje på Nedre Løkka i Thorvald Meyers gate 89.

Numisma Mynthandel AS avholdt sin hoved-auksjon høsten 2018. Auksjonen var todelt. En Nettauksjon avholdt fredagen 26. oktober kl. 17:30 og en sal-auksjon avholdt lørdagen den 27. oktober, kl. 11:00-18:00 i annen etasje på Nedre Løkka i Thorvald Meyers gate 89, ved gamle Schous bryggeri i Oslo. Auksjonen gikk også på Nett.

Auksjonskataloger kan lastes ned i venstre marg under diverse.Trikker 12 & 13 går opp Thorvald Meyers gate og stopper ved Schous plass (3 minutter å gå). Trikk 17 og busser 30 og 31 stopper i Heimdalsgata (2 minutter å gå).

Vi har åpent for mottak av objekter til 1. september. Har du godt egnete enkeltobjekter eller samlinger av mynter, sedler eller andre passende objekter, kan du ta kontakt med oss på telefon 22 33 19 49 eller epost mail@numisma.no.

Tilbake