Du finner varekurven nedest på siden.
Numismas Auksjonssertifikat (NAS)

Numismas Auksjonssertifikat (NAS) gis til mynter vi mener utmerker seg. Objekter med et slikt sertifikat er særlig verdifulle, sjeldne eller av spesiell interesse for samlere. Numisma Mynthandel AS utsteder sertifikatet på selvstendig basis. Det gir deg som eier av mynten en ekstra trygghet, og en garanti dersom du velger å videreselge mynten. Vi lar sertifikatet følge mynten. På denne siden finner du en oversikt over alle objekter med auksjonssertifikat. Her kan du sjekke opplysningene om mynten og skrive ut din egen kopi av sertifikatet. Full beskrivelse av objekter finner du på: https://www.auction.no/no/old.php.

NAS utstedt i 5/2016

1 speciedaler 1865 kv. 01+ - solgt 06/05-2016 17:05:13

4 mark 1698 kv. 01 - solgt 06/05-2016 17:25:58

Reisedaler 1749 kv. 1+/01 - solgt 06/05-2016 17:27:00

Myntsett 1968, sandhill. - solgt 20/05-2016 16:50:00

-36- 2 øre 1917 kv. PRAKT 0 - solgt 20/05-2016 17:45:00

-66- 5 øre 1913 kv. 0 - solgt 20/05-2016 18:19:08

-65- 5 øre 1912 kv. 0)(0/01 - solgt 20/05-2016 18:19:53

-202- 1 kr 1910 kv. 0 - solgt 20/05-2016 20:33:16

-239- 10 kr 1877 kv. 01/0 - solgt 20/05-2016 21:08:00

-238- 10kr 1874 kv. 0/01 Pen - solgt 20/05-2016 21:08:09

-240- 10 kr 1902 kv. 01 - solgt 20/05-2016 21:09:00

-245- 20 kr 1877 kv. 0/01 - solgt 20/05-2016 21:14:00

Årssett 1968. mykplastsett, 0 - solgt 27/05-2016 17:00:00

2 kr 1888 kv. 1+ - solgt 27/05-2016 18:41:00

2 kr 1897 kv. 0/01 - solgt 27/05-2016 18:46:00

50 øre 1874, 0 - solgt 27/05-2016 18:01:18

50 øre 1875 kv. 0 - solgt 27/05-2016 18:00:41

1 kr 1889 kv. 0 renset - solgt 27/05-2016 18:28:02

1 kr 1878 kv. 1/1- - solgt 27/05-2016 18:22:39

1 kr 1879 kv. 0/01 - solgt 27/05-2016 18:21:39

1 kr 1887 kv. 01+ - solgt 27/05-2016 18:29:20

2 kr 1894 kv. 01. - solgt 27/05-2016 18:45:00


Kjenner du LOT-nummeret du skal hente NAS for kan du hente det direkte, hvis ikke velg måned som sertifikatet ble generert og velg fra listen.

LOT #:

Eller velg måned:

2013-05 (33)
2013-06 (1)
2013-07 (1)
2013-08 (2)
2013-11 (4)
2013-12 (4)
2014-01 (1)
2014-02 (1)
2014-03 (1)
2014-04 (1)
2014-05 (2)
2014-06 (2)
2014-08 (5)
2014-09 (7)
2014-10 (1)
2014-11 (44)
2014-12 (1)
2015-01 (1)
2015-02 (3)
2015-03 (4)
2015-04 (5)
2015-05 (4)
2015-06 (1)
2015-08 (6)
2015-09 (69)
2015-10 (3)
2015-11 (3)
2015-12 (1)
2016-01 (2)
2016-02 (5)
2016-03 (6)
2016-04 (17)
2016-05 (22)
2016-06 (6)
2016-07 (1)
2016-08 (3)
2016-09 (25)
2016-10 (11)
2016-11 (9)
2016-12 (9)
2017-02 (7)
2017-03 (5)
2017-04 (7)
2017-05 (4)
2017-06 (24)
2017-09 (7)
2017-10 (9)
2017-11 (108)
2017-12 (1)
2018-01 (4)
2018-02 (3)
2018-03 (1)
2018-04 (2)
2018-05 (2)
2018-09 (1)
2018-10 (55)
2018-11 (3)
2019-01 (1)
2019-02 (6)
2019-03 (9)
2019-04 (4)
2019-05 (17)
2019-07 (1)
2019-10 (70)
2019-11 (5)
2020-01 (1)
2020-05 (3)
2020-06 (1)
2020-07 (3)
2020-08 (7)
2020-10 (1)
2020-11 (66)
2020-12 (2)
2021-01 (1)
2021-02 (2)
2021-04 (4)
2021-06 (3)
2021-10 (1)
2021-11 (26)
2021-12 (6)
2022-02 (13)
2022-05 (1)
2022-09 (5)
2022-10 (1)
2023-01 (1)
2023-02 (3)
2023-04 (2)
2023-05 (1)
2023-10 (2)
2023-11 (5)
2024-04 (6)